سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق‌بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به‌نام سرمایه‌گذار از طریق سبداختصاصی وی به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار می‌باشد. کارگزاری بانک اقتصاد‌نوین به افراد با سرمایه کافی، اما زمان و تجربه ناکافی به‌منظور سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام، استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی خود را پیشنهاد می‌نماید. از ویژگی‌های سبد گردانی اختصاصی این کارگزاری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
• سبد گردانی با کد اختصاصی سبد اوراق‌بهادار هر مشتری به نام خود فرد

 • مدیریت وجوه سرمایه‌گذاران با حفظ درجه نقدشوندگی

• برخورداری از سرمایه انسانی متخصص و باتجربه

• کسب بازدهی مناسب سالیانه

• مدیریت ساختاری سبد مشتریان با توجه به درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

 •اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی در دوره‌های معین

وب سایت این کارگزاری به منظور ورود مشتریان به صفحه گزارشات سبدگردان به شرح زیر می‌باشد